1 відгук
УКРМЕДСПЕКТР

Стаття: Огляд неепілептичних патернів і графоелементів на ЕЕГ

Огляд неепілептичних патернів і графоелементів на ЕЕГ

У цій статті  представлено огляд  неепілептичних патернів  і графоелементів на ЕЕГ, які можуть бути схожими на епілептиформну активність, але не мають патологічної  природи.

Лямбда-хвилі (Lambda-wave)
Лямбда-хвилі - це позитивні загострені транзієнти, що виникають у потиличних ділянках кори з частотою 4-5 Гц у неспальному стані, коли людина вирішує  певного типу зорові завдання.


Лямбда-хвилі (P3-O1, P4-O2, P8-O2)

Характеристики лямбда-хвиль:

- розташовуються в потиличних ділянках з двох боків у вигляді позитивних хвиль;
- мають трикутну форму (як заголовна лямбда: Λ) загалом симетричну; - амплітуда: ~50 мкВ;
- тривалість: 200-300 мс;
- присутні під час запису з відкритими очима і під час зорової фіксації;
- мають ту саму морфологію, що й POSTS (Позитивні загострені гострокінцеві транзієнти в потиличних ділянках), як за формою, так і за потиличним розташуванням, однак POSTS виникають під час сну.

Лямбда-хвилі


Лямбда-хвилі 

Позитивні гострі транзієнти в потиличних ділянках під час сну (Positive Occipital Sharp Transients of Sleep, POSTS)
POSTS є позитивними загостреними хвилями, що нагадують лямбда-хвилі і при сутні приблизно у 50-80 % здорових людей під час NREM-сну. Вони найчастіше спостерігаються у підлітків і молодих людей і мають максимальну висоту в початковій фазі сонливості, на відміну від більш глибоких стадій NREM-сну.

POSTS
 

Характеристики POSTS:
- розташовуються в потиличних ділянках білатерально у вигляді позитивних хвиль, під час сонливості/сну;
- мають трикутну форму (як перевернута заголовна лямбда: Λ), загалом симе тричну;
- найбільш виражені в першій і другій стадії повільного сну;
- мають ту саму морфологію, що й лямбда-хвилі, як за формою, так і за потиличним розподілом, проте лямбда-хвилі присутні в стані неспання або під час зорової фіксації;
- POSTS - це не патологічний ЕЕГ-патерн, не слід плутати його зі с пайками та гострими хвилями епілептичної природи.

POSTS

POSTS

Фантомні спайки (Phantom 6 Hz spikes)
Спайк-хвильова активність частотою 6 Гц (фантомні спайки) - це низькоамплітудні погано помітні піки, що виникають у повторюваному спайко-повільнохвильовому комплексі. Зазвичай вони мають частоту від 5 до 6 Гц з амплітудою менше 40 мкВ і тривалістю піка менше 30 мс. Вони переважають у фронтальних або в потиличних ділянках і часто спостерігаються у підлітків і молодих людей.

Фантомні спайки 6 Гц (Fp1-F3, Fp2-F4, Fp1-F7, Fp2-F8)

Характеристики фантомних спайків 6 Гц:
- короткі сплески спайк-повільних хвиль малої амплітуди частотою ~6 Гц (5-7 Гц);
- спайки часто нечітко помітні ("фантом");
- реєструється синхронно з обох півкуль;
- мають максимальну амплітуду по середній лінії (ззаду або спереду);
- реєструються в стані розслабленого неспання і сонливості;
- часто спостерігається у підлітків і молодих людей;
-т ривалість 1-2 секунди.
Розрізняють два типи 6 Гц спайків, один із яких епілептиформний, другий не асоційований з епілепсією:
- Патерн WHAM: Waking high amplitude spike - спостерігається у чоловіків, реєструється в передніх відведеннях під час глибокого сну, амплітуда перевищує 45 мкВ. Пов'язаний з епілепсією, особливо за різких стрибків амплітуди і частоті менше 5- 6 Гц;
- Патерн FOLD: Female оссіріital low amplitude drowsy - реєструється у пацієнтів жіночої статі в потиличних відведеннях під час засинання або сонливого стану, мають амплітуду менше 45 мкВ. Не асоційований з епілепсією.

FOLD

Позитивні піки 14 і 6 Гц (Positive 14 and 6 Hz spikes (Ctenoids))
Позитивні піки 14 і 6 Гц - це односторонні двосинхронні або асинхронні регулярні повторення з дугоподібною морфологією, які зосереджені в задній скроневій ділянці та мають широке поширення. Їх часто можна побачити під час сонливості та неглибокого сну.

Позитивні піки 14 і 6 Гц

Характеристики позитивних піків 14 і 6 Гц:
- реєструються пачками частотою 14 Гц (13-17) або 6 Гц (5-7);
- тривалість пачки: 0,5 - 1 секунда;
- можуть реєструватися з одного боку або з обох півкуль, синхронно або асинхронно;
- мають форму арочних хвиль із максимальною амплітудою в задньо-скроневій ділянці;
- реєструються в стані сонливості та поверхневого сну;
- поширений у пацієнтів молодого віку;
- не асоційовані з епілепсією.

Позитивні піки 14 і 6 Гц

Вертексний гострий потенціал(Vertex sharp potential, VSP)
Вертексний гострий потенціал (VSP) проявляється у вигляді одно- або двох- і часто трифазних хвиль і поверхневих негативних гострих хвиль зі зверн енням фази у вершині або біля неї. Виявляється в період сонливості та NREM-сну, має тривалість 100 мс.

Вертексний гострий потенціал

Характеристики вертексних гострих потенціалів:
- мають максимальну амплітуду 50-150 мВ у СZ;
- реєструються у фазу повільного сну, зазвичай у першій і другій стадії сну;
- локалізовані більш фокально, ніж К-комплекси;
- на відміну від K-комплексів не пов'язані із сонними веретенами;
- у дітей і молодих людей можуть бути різкими і повторюваними;
- їх не слід плутати з епілептичними розрядами.

Вертексний гострий потенціал

Друга стадія сну

Патерні сну

Вертексний гострий потенціал

Малі гострі спайки та вертексний гострий потенціал

K-комплекс (K-complex)
K-комплекс - це багатофазні хвилі, тривалість яких перевищує 0,5 с, вони менш різко окреслені і часто супроводжуються веретенами сну.

K-комплекс

Друга стадія сну

Доброякісні епілептиформні транзієнти сну, або малі гострі спайк и (Benign Epileptiform Transients of Sleep, BETS)

Доброякісні епілептиформні транзієнти сну, або малі гострі спайки (Small Sharp Spikes, SSS), або доброякісні спорадичні спайки  сну (Benign Sporadic Sleep Spike, BSSS) - це монофазні або двофазні низькоамплітудні транзієнти, різко окреслені, найчастіше трапляються у сні N1 і N2. Здебільшого спостерігаються у дорослих віком від 30 до 60 років.
Вони мають амплітуду менше 90 мкВ і тривалість  понад 90 мс. Найчасті ше вони з'являються в середній скроневій ділянці і поширюються в прилеглу лобову ділянку.

Малі гострі спайки

Характеристики малих гострих спайків:
- виникають під час поверхневого сну (повільний сон першої та другої стадії);
- амплітуда не перевищує 50 мкВ, а тривалість менше 50 мс;
- зазвичай монофазні, іноді двофазні;
- іноді слідом за спайком слідує повільна хвиля, що не порушує фон;
- реєструються у скроневих відведеннях з одного або двох боків;
- поширеність  ~20%  популяції;
- ці низькоамплітудні  різкі сплески не пов'язані з епілепсією.

Малі гострі спайки

Малі гострі спайки

Калиткова хвиля (Wicket Waves, Wicket Rhythm)

Калиткова хвиля зазвичай має вигляд монофазного  ЕЕГ-транзиента з ч астотою 7,5-12,5 Гц (частіше 9-11 Гц), різко окреслений, із симетричним и висхідною і низхідною фазами. Найбільш виражений у стані фізичного  спокою і не порушує фонову активність.

Калиткові хвилі (F7-T7, T7-P7)

Характеристики калиткових хвиль:
- короткі серії хвиль частотою 6-11 Гц, іноді поодинокі сплески;
- хвилі амплітудою  60-200 мкВ;
- реєструються  в передній  або середньоскроневій  ділянці;
- зазвичай реєструються над однією півкулею або зі зміщенням акценту між сторонами;
- мають різко виражену монофазність без повільно хвильового компонента;
- реєструються в спокійному неспанні, сонливості, легкому сні;
- присутні частіше в середньому і літньому віці;
- клінічне значення: аналог слухового альфа-ритму;
- може зменшуватися при слуховій стимуляції;
- не асоційовані з епілепсією.

Порівняння морфології епілептиформної активності з калитковими хвилями

Калиткові хвилі

Калиткові хвилі

Калиткові хвилі

Середньоскроневий тета-ритм під час сонливості (RhytMid- temporal Theta of Drowsiness, RMTD)

Середньоскроневий тета-ритм під час сонливості, раніше відомий як психомоторний варіант (Psychomotor variant), - це транзієнти тета-активності, як і спостерігаються під час переходу від сну до неспання, зосереджені навколо середньоскроневої  ділянки і можуть поширюватися на передні та задні скроневі, а також на задні тім'яні ділянки. Для них характерний мономорфний патерн із різким або зазубреним контуром.

Середньоскроневий тета-ритм (T7-P7, Fp2-F8, T8-P8

Характеристики середньоскроневого тета-ритму:
- являє собою серії ритмічних тета-хвиль частотою 5-7 Гц;
- тривалість  серії  5-10 сек;
- розташований у середньоскроневій  ділянці;
- часто має односторонню латералізацію;
- може бути бісинхронним, з асиметрією між сторонами;
- присутній у спокійному неспанні та сонливості;
- спостерігається у підлітків і дорослих пацієнтів;
- під час обстеження не змінюється ні за частотою, ні за формою, на відміну від епілептичного розряду;
- не асоційований з епілепсією.

Середньовисочний тета-ритм

Субклінічні ритмічні електроенцефалографічні розряди у дорослих (Subclinical Rhythmic Electroencephalographic Discharges of  Adults, SREDA)

Субклінічні ритмічні електроенцефалографічні розряди у дорослих це ЕЕГ-патерн, який має неясне клінічне значення, але часто діагностується як епілептиформний. Початок цього ритму може бути раптовим або широко поширеним і може розвиватися від більш повільнішого дельта-ритму до швидшого тета-ритму. Він відзначається зазвичай під час неспання або поверхневого сну і може іноді активізуватися гіпервентиляці єю. Він може мати широке поширення, але зазвичай максимальний у тім'яній і за дній скроневій ділянках, майже завжди є двосторонньо синхронним і симетричним. Здатний тривати від 10 секунд  до 5 хвилин, у середньому від 40 до 80 секунд із різким або поступовим розрішенням.

Субклінічні ритмічні ритмічні електроенцефалографічні розряди у дорослих

Характеристики субклінічних ритмічних електроенцефалографічних разрядів у дорослих:
- раптовий початок і припинення різкого ритмічного тета-ритму частотою 5-7   Гц;
- постійна частота, що не змінюється в часі;
- тривалість  епізоду до 40-80 сек;
- розташовані  переважно  в  тім'яній і задньоскроневій ділянці;
- двосторонні та синхронні, симетричні (рідко односторонні);
- відсутність зміни локалізації та частоти в часі;
- присутній під час неспання, сонливості, у другій стадії сну;
- часто провокуються гіпервентиляцією;
- зазвичай спостерігається у пацієнтів віком понад 50 років;
- низька поширеність у популяції (<0,05%);
- не асоційовані з епілепсією.


Субклінічні ритмічні електроенцефалографічні розряди у дорослих

Вісновок

У цьому розділі були розглянуті деякі типові патерни ЕЕГ епілептиформної та неепілептиформної природи. Уміння правильно розпізнавати ЕЕГ-патерни є ключовою компетенцією лікаря, я кий займається розшифровкою ЕЕГ-записів.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner